TOP NEWS

.
.
Het huiszoekingsbevel: uitvaardiging en uitvoering
© Fed Pol-Inforevue

Het huiszoekingsbevel: uitvaardiging en uitvoering

Enkel een onderzoeksrechter kan een huiszoeking bevelen die zelfs tegen de wil van de bewoner of eigenaar kan worden uitgevoerd. Wat is de draagwijdte? Wanneer mag het worden uitgevoerd? Wat zijn de vormvereisten? 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.