TOP NEWS

.
.
Mensensmokkel: gebruik van traditionele smokkeltechnieken en professionalisering
© Photophilippo66

Mensensmokkel: gebruik van traditionele smokkeltechnieken en professionalisering

Door de vluchtelingencrisis van 2015 is de markt gegroeid en steeg de winst van de organisaties. Hun kennis van sluikhandel van voedsel kunnen ze handig inzetten bij het zoeken naar routes en technieken voor mensensmokkel. Heeft het feit dat ze deze knowhow hergebruiken een invloed op hun modus operandi en bijgevolg ook op hoe ze gestopt kunnen worden?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.