TOP NEWS

.
.
Partnergeweld: wat is het woningverbod en wie beslist daarover?
© Botta@

Partnergeweld: wat is het woningverbod en wie beslist daarover?

Het aantal feiten van partnergeweld, zij het fysiek, seksueel, psychologisch of economisch, blijft heel hoog in België en is tijdens de lockdown nog gestegen. Onder de nieuwe maatregelen voor de bestrijding van dit geweld kan een tijdelijk woningverbod noodzakelijk blijken.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.