TOP NEWS

.
.
Welke opvolging is er voor een ex-gedetineerde na zijn vervroegde invrijheidstelling?
© Free Images

Welke opvolging is er voor een ex-gedetineerde na zijn vervroegde invrijheidstelling?

De gedetineerde die vervroegd in vrijheid wordt gesteld, moet een aantal voorwaarden naleven. Wie moet echter controleren of hij dat ook doet? Wat gebeurt er als de vrijgelaten persoon haar voorwaarden niet respecteert? Kan ze hulp krijgen tijdens deze invrijheidstelling?

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.