TOP NEWS

.
.
Vanaf wanneer kan voorwaardelijke invrijheidstelling?
© SPF Justice - FOD Justitie

Vanaf wanneer kan voorwaardelijke invrijheidstelling?

Welke beweegredenen zitten er achter een voorwaardelijke invrijheidstelling, wie beslist erover en wat zijn de voorwaarden? De vervroegde invrijheidstelling in gemediatiseerde zaken (Michelle Martin, Michel Lelièvre) of gevallen van recidive tijdens een voorwaardelijke invrijheidstelling onthullen de uitdagingen van een efficiënt strafrechtelijk en penitentiair beleid.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.