TOP NEWS

.
.
Veiligheid, Democratie & Steden, 20-22 maart 2024, Brussel
© vzw BRAVVO - Cyrus Pâques

Veiligheid, Democratie & Steden, 20-22 maart 2024, Brussel

Deze internationale conferentie staat open voor iedereen die betrokken is bij stedelijke veiligheid. We bieden 3 dagen aan workshops, werkbezoeken en themasessies over de 20 prioritaire preventiethema's waar lokale overheden mee te maken hebben.

Het EUROPEAN FORUM for URBAN SECURITY in samenwerking met Save Brussels,
organiseert onder de auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie:

Veiligheid, Democratie & Steden

Dit driejaarlijkse Europese evenement dat in maart 2024 in Brussel wordt gehouden en volgt op Nice (2021) en Barcelona (2017), is een must vanwege de rijkdom aan thema's, de verscheidenheid aan sprekers en de manier waarop het wordt georganiseerd.

Er is meer dan conferenties. Gedurende drie dagen begeleiden bijna honderd sprekers plenaire sessies, themasessies, panels van burgemeesters en praktijkbezoeken om meer te weten te komen over preventieprogramma's.

De actuele onderwerpen werpen tegelijkertijd fundamentele vragen op voor elke democratische samenleving. Een kort overzicht van deze lokale uitdagingen, onder meer:

 • Radicalisering en gewelddadig extremisme: preventie, beheer van terugkeerders;
 • Discriminerend geweld: geweld en minderheden, etnische profilering bij de politie;
 • Seksueel en gendergerelateerd geweld: opsporing, slachtofferbescherming, opleiding;
 • Technologie en AI: kansen en bedreigingen, gevolgen voor veiligheidsprofessionals;
 • Lokale politie en steden: relatie tussen politie en bevolking, politiedoctrines in Europa, burgerparticipatie;
 • Steden en justitie: lokale justitie, samenwerking politie/justitie/bestuur, middenveld;
 • Bendegeweld en stadsbendes: partnerschap en beroepsgeheim, buurten rustiger maken;
 • Communicatie: transparantie, nepnieuws, sociale media: hoe beter anticiperen en communiceren;
 • Geestelijke gezondheid: reageren op noodsituaties voor de politie en sociale diensten, de impact van het milieu;
 • Openbare ruimte en vrijheid van meningsuiting delen: steden en democratische meningsuiting, stedelijke spanningen voorkomen;
 • Preventieberoepen: afstemmen van profielen, ondersteuning van professionals;
 • Grote sportevenementen en geweld: racisme en sportevenementen, maatregelen om hooliganisme te voorkomen;
 • Crisisbeheer, in het bijzonder klimaatverandering: de uitdagingen voor de openbare ruimte in het licht van een klimaatcrisis, hoe zich voor te bereiden op lokaal niveau, burgers en de privésector betrekken bij crisisbeheer;
 • Cybercriminaliteit: voorkomen van cyberaanvallen op lokale overheden, opleiding van personeel, deep fakes en deep nudes;
 • Audits en methodologie: integratie van AI in onze audits, evaluatiepraktijken;
 • De lokale wortels en impact van georganiseerde misdaad: de rol van lokale overheden, samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus;
 • Veiligheid van senioren: specifieke soorten criminaliteit, agressie tegen senioren in verpleeghuizen, gevoelens van onveiligheid;
 • Nachtleven: openbare rust, risicogedrag, openbare verlichting;
 • Toerisme en veiligheid: economische ontwikkeling, veiligheid en levenskwaliteit voor lokale bewoners, samenleven tussen toeristen en lokale bewoners;
 • Prostitutie en mensenhandel: reguleren of verbieden, nieuwe vormen van onlineprostitutiekanalen;
 • Geweld tegen verkozenen: uitleg, bescherming van verkozenen bij toenemende aanvallen.
   

Praktische details

Doelpubliek: Burgemeesters, politici, magistraten, politiemensen, mensen uit de openbare en private sector op het gebied van preventie en veiligheid en onderzoekers.

Datum: van 20 tot 22 maart 2024

Plaats: The Egg Brussels, Barastraat 175, 1070 Brussel, zie: https://www.theeggbrussels.com/nl/

Inschrijvingen: Het is mogelijk om voor één of meerdere dagen in te schrijven. Inschrijvingskosten, zie: https://sdcconference.efus.eu/en/inscriptions/

Volledig programma: voor meer informatie over het programma: https://sdcconference.efus.eu/en/programme/