TOP NEWS

.
.
Nieuw bij het Paramedisch Interventieteam!
© Deniz

Nieuw bij het Paramedisch Interventieteam!

Het Paramedisch Interventie Team (PIT) is nog weinig bekend bij het publiek. Sinds 2007 verleent dit team geavanceerde zorg aan patiënten die onder zijn hoede staan. De rol van dit team zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Wat is een PIT eigenlijk?
Aan de buitenkant ziet een PIT eruit als een traditionele ambulance voor spoedeisende medische hulp. Wat het echter bijzonder maakt zijn de opdrachten die het krijgt wegens de capaciteit om meer geavanceerde zorg te verlenen, de samenstelling van het team en de specifieke apparatuur aan boord.
Het PIT-personeel aan boord van de ambulance bestaat uit tenminste één verpleegkundige gespecialiseerd in intensieve en dringende geneeskundige hulpverlening en één hulpverlener-ambulancier. Het PIT reageert voornamelijk op noodgevallen die door de 112-oproepcentrales als matig tot ernstig zijn ingeschaald.
Het midden houdend tussen de 112-ambulances (twee paramedici) en de MUG (een verpleegkundige en een arts) is het PIT een extra inzetbaar reddingsvoertuig dat de werking van de medische noodhulpmiddelen in België optimaliseert.
 

PIT, een ambulance met een verpleegkundige aan boord
De verpleegkundige bij het PIT is een hooggekwalificeerde en gespecialiseerde gezondheidswerker. Om voor deze functie in aanmerking te komen hebben verpleegkundigen naast hun vierjarige verpleegkundige opleiding een jaar specialisatie in intensieve zorg en spoedeisende medische hulp afgerond. Na deze 5 jaar studie is ook enige ziekenhuiservaring vereist om zo de vakkennis te perfectioneren zodat de verpleegkundige met het volste vertrouwen ook buiten het ziekenhuis aan de slag kan gaan.

Hoe werkt PIT ?
De taken van het PIT zijn vooraf bepaald in het Belgische handboek met medische voorschriften dat door 112-operatoren wordt gebruikt. Wanneer er een oproep binnenkomt bepaalt de operator de ernst ervan op basis van de ontvangen informatie en stuurt hij de meest geschikte hulp.

Wanneer het PIT optreedt moet de verpleegkundige van de spoedgevallendienst een reeks staande orders volgen om de patiënt te behandelen. Deze staande orders vallen onder de verantwoordelijkheid van een hoofdarts van de spoedgevallendienst. Deze staande orders zijn een soort vooraf opgestelde behandelplannen waarmee de verpleegkundige therapieën kan implementeren op basis van de klachten of observaties van de patiënt.
Indien nodig kan de verpleegkundige zich op elk moment wenden tot een verwijzende arts die vanop afstand hulp kan bieden bij de behandeling. De steeds meer geavanceerde hulpmiddelen voor tele-geneeskunde in voertuigen maken dit eenvoudiger (er kunnen bijvoorbeeld elektrocardiogrammen worden verzonden).
Wanneer de vereiste interventie de expertise van de verpleegkundige te boven gaat roept deze de hulp in van een MUG, terwijl een meer geavanceerde zorg dan een 112-ambulance zou kunnen bieden al wordt opgestart.

In andere omstandigheden, wanneer er geen medische spoeddienst (MUG) beschikbaar is om snel ter plaatse te zijn kan het PIT ook fungeren als een "buffer" om de behandeling te starten. Op deze manier kan de patiënt sneller levensreddende medicatie krijgen en behandeld worden met technische procedures die worden uitgevoerd door het PIT-personeel dat probeert de toestand van de patiënt te stabiliseren tot het medische team arriveert. 

Pathologieën behandeld door PIT
Een van de belangrijkste missies van het Paramedisch Interventie Team is pijnbestrijding. Voor de PIT's werden opgericht konden sommige patiënten met veel pijn alleen worden verlicht met pijnstillers voordat ze werden vervoerd door een MUG. Afhankelijk van de omstandigheden was het MUG-team ofwel niet beschikbaar omdat het bezet was door een ander ernstig ongeval of werd het opgeroepen om de nodige pijnstillers toe te dienen waardoor het niet langer kon worden ingezet voor dringende missies waarbij een arts nodig was.

Het PIT kan een groot aantal taken aan die voorheen aan de MUG werden toegewezen, zoals ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, hypoglycemie, stuiptrekkingen en vele andere probleemsituaties. In feite zijn er ongeveer dertig verschillende staande orders voor het behandelen van een breed scala aan klachten. 

Effectievere territoriale dekking
Er zijn momenteel ongeveer 45 PIT's in België. Dankzij nieuwe financiering door de federale regering kan hun aantal de komende maanden nog worden uitgebreid, wat een betere dekking van de bevolking op het gebied van pre-hospitale zorg mogelijk maakt, met name dankzij een meer gediversifieerde startbasis. Terwijl de eerste PIT's in essentie startten vanuit een ziekenhuisstructuur zullen meer en meer van deze teams gelokaliseerd worden om een betere dekking te bieden van regio's die verder verwijderd zijn van een ziekenhuis. Dit is al het geval in een aantal Vlaamse regio's waar teams bijvoorbeeld vanuit brandweerkazernes starten.


Stefano CRAINICH
SISU-verpleegkundige -  Universitair Ziekenhuis Charleroi
Coördinator medische noodhulp - Hulpverleningszone Val de Sambre
Docent - Provinciale Scholen voor Civiele Veiligheid - Namen

Lees ook: Dringende geneeskundige hulpverlening: wie en hoe?