TOP NEWS

.
.
Omgaan met een jongere die zichzelf verminkt
© Secunews

Omgaan met een jongere die zichzelf verminkt

Als een jongere zichzelf verminkt, toont hij dat hij zich slecht voelt en roept hij om hulp. Dit gedrag stopt echter zelden zonder tussenkomst van buitenaf. Het is dus belangrijk om te handelen en er met hem vanaf de eerste tekenen over te spreken.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.