TOP NEWS

.
.
Voetgangers hebben ook plichten!
© Mathieu De Meyer

Voetgangers hebben ook plichten!

Ook als je op een zebrapad oversteekt moet je voorzichtig zijn en de wegcode respecteren. Enkele tips om de risico’s voor jou als voetganger tot een minimum te beperken. 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.