Studiedag lokale preventie en veiligheid in Brussel op 22 september
© asbl - vzw BRAVVO - Cyrus Pâques

Studiedag lokale preventie en veiligheid in Brussel op 22 september

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden en Politeia organiseren op donderdag 22 september een studiedag in Brussel over de rol van de lokale overheden in de preventie van onveiligheidsgevoelens.

Vier interactieve workshops en een debat over interprofessionele samenwerking op het gebied van preventie en veiligheid zullen antwoorden en oplossingen aandragen op de uitdagingen waarmee de lokale overheden momenteel worden geconfronteerd. Zo kunnen ervaringen worden uitgewisseld tussen plaatselijke verkozenen en beroepsbeoefenaars, politiemensen, preventiediensten en vertegenwoordigers van verenigingen.

Thema's van de 4 workshops:

- Burgerparticipatie in crisisbeheersing en bescherming van burgers
- Vermijden van sociale polarisatie, zowel online als offline
- De stad bij nacht
- Voorkomen van sociale uitsluiting en dakloosheid


Praktische informatie:


Programma

Onthaal vanaf 9.30 uur. Opening van de studiedag om 10.00 uur

Recente uitbreidingen van de rol en verantwoordelijkheden van burgemeesters: 10.15 uur

Interactieve workshops: 10.45 uur

Lunch: 12.30 uur

Interactieve workshops: 13.30 uur

Debat over interprofessionele samenwerking inzake preventie en veiligheid: 14.45 - 16.00

Extra:
Simultane vertolking
De deelnemers krijgen de nieuwe uitgave van het Handboek Lokale preventie en veiligheid.


Waar?

Residence Palace,
Wetstraat 155,
1040 Brussel 


Hoe inschrijven?

https://www.politeia.be/nl/opleidingen/314411-studiedag30jaarlokaalpreventieenveiligheidsbeleidinbelgiderolvanlokaleoverhedenindepreventievanonveiligheidsgevoelens

https://befus.be/2022/06/13/studiedag-30-jaar-lokaal-preventie-en-veiligheidsbeleid-in-belgie-de-rol-van-lokale-overheden-in-de-preventie-van-onveiligheidsgevoelens/?lang=nl