Is een autopsie nog nuttig in een gerechtelijk onderzoek anno 2018?

Waarom stellen we deze vraag? Omdat we zien dat deze kwestie ook regelmatig in de media opduikt. Sinds enige tijd vraagt men zich af of deze oude vorm van gerechtelijke geneeskunde nog wel moet worden behouden, nu we beschikken over andere performante onderzoeksmethodes zoals beeldvorming via magnetische resonantie.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.