De rol van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Een vreemdeling die de bescherming van de Belgische overheid inroept door een asielaanvraag in te dienen, moet daarvoor een aantal administratieve etappes doorlopen. Dit noemen we de asielprocedure. Hoe gaat dit in zijn werk en welke instanties zijn daarbij betrokken? Wat is het verschil tussen het statuut van vluchteling en dat van de subsidiaire bescherming? We geven hier beknopt antwoord op deze vragen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.