Frontex: de uitdagingen van de bewaking van de buitengrenzen

In een vorig artikel bespraken we de taken en de middelen van het Europees agentschap Frontex, dat instaat voor de veiligheid van de grenzen met het oog op illegale immigratie en criminaliteit. In dit artikel hebben we het over de belangrijkste uitdagingen waarvoor het agentschap staat, over zijn verschillende samenwerkingsverbanden en ten slotte ook over de verantwoordelijkheid van de lidstaten, die met steeds meer asielaanvragen worden geconfronteerd.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.