De uitdagingen van een private politie

Stilaan ontwikkelt de private veiligheid zich in onze maatschappij zo sterk dat er in sommige landen meer werknemers zijn bij zulke organisaties dan bij de politie. Zo zouden er in de Verenigde Staten twee miljoen privéagenten zijn tegenover 650.000 officiële politieagenten. Op wereldniveau zou de verhouding twee à drie privéagenten tegenover één politieagent zijn.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.