Kleine Criminaliteit

NIEUWS

De perceptie van geluid en de effecten van geluidsoverlast

Geluid is alomtegenwoordig in onze leefomgeving: een vliegtuig dat overvliegt of een trein die passeert, de buurman die de haag scheert, een bouwwerf in de buurt, kinderen die buiten spelen of de buren die een feestje hebben tot in de vroege uurtjes… Het zijn meestal vertrouwde geluiden die zelfs geruststellend zijn, maar evengoed behoorlijk op onze zenuwen kunnen werken.In een reeks van vijf artikels willen we het hebben over de perceptie van geluid, de negatieve gevolgen van geluidsoverlast, de regelgeving en mogelijk strafmaatregelen op dat vlak die bedoeld zijn om de burgers te beschermen en de juiste reacties in geval van geluidshinder.

Voetbalgeweld in België steeds meer onder controle

Sinds het Heizeldrama in 1985 is er veel extra aandacht voor het hooliganisme – voor, tijdens en na voetbalwedstrijden – zowel vanuit politieke en wetenschappelijke hoek, als vanwege de media. Maar terwijl de wetenschappelijke wereld zich het hoofd breekt over dit fenomeen, zien we sinds enkele jaren dat in België het geweld van en tussen voetbalsupporters gestaag afneemt.

Mag je alles zomaar zeggen? Wat met beledigingen en oproepen tot haat?

Het Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2011 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gaat dieper in op het fundamentele recht op vrije meningsuiting: zijn er grenzen aan dit recht dat in artikel 19 van de Grondwet wordt gegarandeerd en dat verder wordt bepaald in een aantal wetten uit 2007 (tegen racisme en xenofobie, discriminatie tussen mannen en vrouwen, laster en eerroof …)? Ook artikel 10 van het Europese Verdrag over de Rechten van de Mens heeft hierop betrekking. En als er grenzen zijn, waar liggen die dan? Vanaf wanneer gaat het om inbreuken, oproepen tot discriminatie, haat of geweld?

Alcohol op het werk: hoe kunt u een collega helpen?

Naar schatting is 3 tot 5% van de actieve bevolking verslaafd aan alcohol, wat overeenkomt met het percentage alcoholverslaafden binnen de bevolking in het algemeen. In het bedrijfsleven hebben de gevolgen van alcoholmisbruik tijdens de werkuren niet alleen te maken met de risico’s bij het besturen van voertuigen, het bedienen van machines, het leiden van teams e.d., maar ook met verminderde reflexen en onderscheidingsvermogen, een gebrek aan concentratie of onaangepast gedrag.

Onze rivieren beschermen tegen vervuiling: een absolute must!

Volgens een studie die in 2009 in het internationale tijdschrift Environmental pollution werd gepubliceerd, zijn de meeste Europese rivieren vervuild met een groot aantal organische verontreinigende stoffen (1). Een team van wetenschappers van het Europees Onderzoekscentrum voor Milieu in Ispra (Italië) onder leiding van Robert Loos, heeft meer dan 100 rivieren in 27 Europese landen bestudeerd. Er werd onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 35 verschillende hardnekkige organische vervuilende stoffen: farmaceutische producten, pesticiden, hormonen ...

Prostitutie in de grote steden

Naar aanleiding van actuele projecten, vaak opgestart door lokale politici, zoals het “Eros Center” in Luik (gedeeltelijk geïnspireerd door de Antwerpse ervaring met “Villa Tinto”) komt de problematiek van de beveiliging van de werkplekken van prostituees weer in de kijker. In dit artikel tracht men te onderzoeken hoe en waarom prostitutie in grote steden een pijnpunt blijft.