Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Rondrijden in een bos kan, maar respecteer de natuur!

Veel wandelaars weten niet dat het verkeer in bossen strikt is gereglementeerd in een Vlaams decreet. Het doel is de rust te bewaren en de natuur en de dieren te beschermen. Hierna de belangrijkste aanbevelingen, meer informatie kunt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos terugvinden (zie referentie).

Het (on)veiligheidsgevoel van vrouwen op openbare plaatsen

De essentie van een openbare plaats is dat deze voor iedereen toegankelijk is. Dat klinkt heel logisch, maar er bestaan toch wel wat factoren die deze toegankelijkheid in de weg kunnen staan. Eén van die factoren is het onveiligheidsgevoel, een subjectieve angst die vaak te maken heeft met de inrichting van de openbare ruimte (niet of onvoldoende verlicht, slecht onderhouden …) en het ontbreken van een vreedzame en aangename sfeer tussen de verschillende bewoners en bezoekers.

Een pragmatische aanpak van graffiti

Of we het nu zien als een artistieke creatie of als vandalisme, graffiti (tekeningen gemaakt met spuitbussen) of tags (kalligrafische handtekeningen) zijn strafbaar indien ze zonder toestemming van de eigenaar op een openbaar gebouw of een privé-eigendom worden aangebracht. 

Huiselijk geweld: een fenomeen met veel gezichten

Hulpdiensten worden dikwijls opgeroepen om tussen te komen bij huiselijke twisten waarbij geweld wordt gebruikt. Geen enkel koppel is hier volledig immuun voor, het komt in elke laag van de bevolking voor, onafhankelijk ook van leeftijd of seksuele voorkeur. Meestal is de vrouw het slachtoffer, maar ook mannen ondergaan soms een of andere vorm van geweld vanwege hun partner. Het gaat hierbij niet om een ziekte of iets onafwendbaars, maar om een vicieuze cirkel die moet worden doorbroken.

Haatmisdrijven op het internet: de richtlijnen van de procureurs-generaal

In een eerste artikel hadden we het over de betrokken partijen en de te volgen regels in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven (Col.13/2013). In dit tweede artikel onderzoeken we kort of dergelijke misdrijven op het internet kunnen worden gelijkgesteld met persmisdrijven. We gaan gedetailleerd in op de verantwoordelijkheid van de providers en op de verschillende manieren waarop agenten en magistraten kunnen ingrijpen.

Geluidsoverlast: hoe reageren we hier het best op?

In onze vorige drie artikels hadden we het al over de negatieve impact van geluidsoverlast en hoe de verschillende overheden dit probleem proberen aan te pakken of te voorkomen. Maar stel dat u zelf wordt geconfronteerd met een ernstige vorm van geluidshinder in uw omgeving of dat u een inbreuk vaststelt op de regelgeving hieromtrent… Hoe reageert u dan het beste?

Geluidsoverlast: bestaat er een algemeen wettelijk kader?

Om de gezondheid van de burgers en de openbare rust te waarborgen, heeft de wetgever specifieke regels voorzien voor de beperking van geluidshinder door nachtlawaai, elektronisch versterkte muziek en bedrijfsactiviteiten, zoals we al in ons vorige artikel zagen. Dat waren allemaal regels voor specifieke situaties. Maar bestaan er ook meer algemene regels voor andere vormen van geluidshinder, wat de bron van die overlast ook is? Dat is het onderwerp van dit artikel.