Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Uw kind drinkt overmatig alcohol: hoe kunt u daarover praten?

Jongeren die overmatig alcohol drinken, zijn helaas geen uitzondering. In het geval van een dergelijk risicogedrag, moet u als ouder of opvoeder natuurlijk iets ondernemen. Maar wat en hoe? Hoe kunt u uw kind op een positieve manier benaderen en toch de niet mis te verstane boodschap geven dat dit niet kan? Jongeren trekken immers alles wat ouders (of volwassenen in het algemeen) zeggen, in twijfel … En waar kunt u te rade gaan?


Uw kind onder invloed van alcohol: hoe reageert u het best?

Alcohol is ongetwijfeld het eerste product waar jongeren mee gaan experimenteren. Maar wat doet u als uw kind ’s avonds dronken thuiskomt? Hoe kunt u uw puber duidelijk maken wat de gevaren zijn van (overmatig) alcoholgebruik? We geven hier enkele concrete tips voor ouders en opvoeders om de juiste toon te vinden.

Milieuverontreiniging: wat moet u doen als uw mazouttank overloopt?

Wat kan u doen als de stookolieleverancier per vergissing (verkeerd adres of tweemaal tanken), door te hoge druk, een slechte aansluiting van de sonde, of gewoon door onhandigheid uw tank heeft doen overlopen en er plassen stookolie ontstaan? Toekijken en niets doen, wachten tot de misselijkmakende geur vanzelf verdwijnt, zonder u vragen te stellen bij de ecologische gevolgen en uw wettelijke verplichtingen is uiteraard geen optie. We geven daarom enkele nuttige aanbevelingen.

Hoe omgaan met risicogedrag bij jongeren?

Aan welke risico’s worden adolescenten regelmatig blootgesteld en wat zijn de mogelijke gevolgen en oorzaken daarvan? We geven hier enkele tips over de houding die ouders, leerkrachten, opvoeders en alle personen die privé of professioneel bij de problematiek betrokken zijn, kunnen aannemen om dit gedrag te voorkomen of een halt toe te roepen.

KiVa: een antipestprogramma voor op school

Het is niet altijd gemakkelijk om op de juiste manier te reageren in geval van pesterijen op school. Tussen 2006 en 2009 ontwikkelden onderzoekers aan de universiteit van Turku in Finland het programma KiVu. Dit programma is gericht op de preventie en het oplossen van pestproblemen op school. Daarbij worden leerlingen en leerkrachten van de lagere en de middelbare school betrokken. Deze goed gestructureerde methode die gebaseerd is op sensibilisering en vroegtijdige interventie, wordt ondertussen al op tal van scholen in en buiten Europa toegepast.


Voetbalwedstrijden: gedragsregels en stadionverboden

Sportmanifestaties – en zeker voetbalwedstrijden – brengen vaak hevige emoties teweeg bij grote groepen toeschouwers en vormen dus een uitdaging op het vlak van ordehandhaving. Sinds enkele jaren kan ongepast gedrag van supporters dankzij de voetbalwet worden beteugeld, onder meer door het opleggen van geldboetes of een stadionverbod.