Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Veilige parken en voetgangerszones voor vrouwen

Een goede inrichting van openbare plaatsen kan het onveiligheidsgevoel van de bezoekers ervan aanzienlijk verminderen. Dat subjectieve gevoel van onveiligheid is voor iedereen anders en hangt onder meer samen met het gender. De vzw Garance heeft daarom op basis van onderzoek in Brussel een reeks aanbevelingen opgesteld in verband met de inrichting en het beheer van de openbare ruimtes, met als doel een veilige omgeving te kunnen bieden voor vrouwen.

Openbare plaatsen aantrekkelijker maken voor vrouwen

Het onveiligheidsgevoel en gender zijn nauw met elkaar verbonden. Vrouwen hebben het snelst en het meest last van deze angst. Het is dan ook belangrijk om openbare plaatsen zo in te richten dat ze toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Daarom organiseerde de vzw Garance in 2012 verkenningswandelingen door verschillende buurten van Brussel. Ze schreef op basis daarvan een aantal aanbevelingen uit met de bedoeling dat er meer rekening zou worden gehouden met de veiligheidsbehoeften van vrouwen in de openbare ruimte.

Bouwplannen? Beveilig uw woning tegen inbraak!

In de vorige artikels hadden we het over het feit dat het ontwerp en de inrichting van een woonwijk, een stratennet en de openbare ruimte een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op (het voorkomen van) grensoverschrijdend gedrag en het gevoel van (on)veiligheid bij de bewoners. In dat verband vermeldden we reeds de aanbevelingen van de Engelse Association of Chief Police Officers.

De gemeentelijke administratieve sancties: van boete naar alternatieve straffen

De sancties die een sanctionerende ambtenaar kan opleggen, zijn een kopie van de sancties in ons strafrecht. Dat betekent dat hij niet alleen boetes, maar ook zogenaamde alternatieve sancties kan opleggen. Welke zijn deze sancties? En op welke basis kunnen de gemeentes bepaalde inbreuken als gemengde inbreuken kwalificeren? Naast het beantwoorden van deze vragen, gaan we dieper in op de aard van de sancties die aan meerderjarigen of minderjarigen kunnen worden opgelegd.

De GAS-boetes: overzicht van een lokale juridische maatregel

De wet van 24 juni 2013 over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) geeft de gemeentes de bevoegdheid om bepaalde gedragingen te bestraffen met zogenaamde administratieve sancties. Wat zijn die gemeentelijke administratieve sancties nu precies? Wie doet de vaststellingen en wie kan worden beboet? Een kort overzicht van deze lokale juridische maatregel.

Rondhangende jongeren: niet alle groepen zijn problematisch

Niet alle jongeren zijn op straat te vinden, en bovendien zijn niet alle jongeren die op straat rondhangen lastig. In grote lijnen onderscheidt men vier groepen jongeren op straat. Onderstaande indeling is gemaakt door het Nederlandse bureau Beke en wordt door de politie in Nederland gebruikt om jongerengroepen per politieregio in kaart te brengen.