Veiligheidsberoepen (andere)

De diensten en professionals die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van personen en goederen, met uitzondering van politie en justitie: privébewakingsfirma’s, brandweer, ambulanciers, militairen, douanebeambten, crisiscentrum, enz.