Brand

Maatregelen ter bescherming tegen brand- en ontploffingsgevaar op alle plaatsen, gespecialiseerd personeel/middelen: brandweer, civiele bescherming, enz.