Ce site utilise des cookies qui permettent d'optimiser les contenus de Secunews asbl en fonction des statistiques d'audience. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à ces fins. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité

A A A

Overlast

Openbare overlast in de brede zin van het woord: onbeschaafd gedrag, schade aan eigendommen, graffiti, nachtlawaai, enz.

 • Een veiligheidsbeleid invoeren in een ziekenhuis: hoe beginnen we eraan?

  Diefstallen, vernielingen, agressie … Hoe treden we het best op tegen deze veelvoorkomende kleine criminaliteit in ziekenhuizen? Voor ziekenhuizen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de meeste openbare ruimtes: er moet een aangepast preventiebeleid worden gevoerd. Door de vele toegangen, het grote verloop, de diversiteit van het publiek en de aanwezigheid van

  ...
 • Bandes de jeunes : tous les groupes ne posent pas problème

  Les jeunes gens ne traînent pas tous en rue et, ceux qui s’y trouvent, ne sont pas nécessairement sources de conflits. De manière générale, on peut distinguer quatre types de bandes de jeunes au sein de l’espace public. La typologie suivante a été établie par le bureau Beke, aux Pays-Bas, et a été utilisée par la police néerlandaise afin de réaliser une

  ...
 • Een veilige buurt gaat gepaard met een echt "eigenaarschap" van alle bewoners

  De veiligheid in een wijk of buurt heeft niet noodzakelijk te maken met bewakingscamera’s en hoge hekken, zoals dat het geval is in de zogenaamde "gated communities". Een veilige buurt kenmerkt zich vooral door zijn inrichting, die ervoor zorgt dat de bewoners en bezoekers er samen op een prettige en vreedzame manier kunnen wonen en leven.

 • Woon- en winkelwijken waar vrouwen zich veilig voelen

  Het veilige karakter van een openbare ruimte hangt voor een groot deel af van de inrichting. In een vorig artikel gaven we al aan dat sommige groepen in de samenleving sneller last zullen hebben van een onveiligheidsgevoel dan andere – en vrouwen horen daar zeker bij.

 • Rondrijden in een bos kan, maar respecteer de natuur!

  Veel wandelaars weten niet dat het verkeer in bossen strikt is gereglementeerd in een Vlaams decreet. Het doel is de rust te bewaren en de natuur en de dieren te beschermen. Hierna de belangrijkste aanbevelingen, meer informatie kunt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos terugvinden (zie referentie).

 • Een pragmatische aanpak van graffiti

  Of we het nu zien als een artistieke creatie of als vandalisme, graffiti (tekeningen gemaakt met spuitbussen) of tags (kalligrafische handtekeningen) zijn strafbaar indien ze zonder toestemming van de eigenaar op een openbaar gebouw of een privé-eigendom worden aangebracht. Het plaatsen van graffiti wordt in de wet omschreven als een daad van opzettelijke

  ...
 • Hoteluitbaters: preventieve maatregelen ter bescherming van de gasten

  Het hotelwezen valt onder de dienstensector, en hoteluitbaters moeten dan ook zorgen voor de bescherming van de gasten en hun goederen. Dat wil zeggen dat ze de nodige maatregelen moeten nemen ter preventie van criminaliteit, zoals diefstal, inbraak en – in mindere mate – geweld en gewapende overvallen. Die verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat de

  ...
 • Bewakingscamera’s: hebben ze het beoogde effect?

  De installatie van bewakingscamera’s heeft een duidelijke invloed op het onveiligheidsgevoel van mensen in die zone en zorgt voor meer gerichte acties van de politiediensten. Het heeft ook tot gevolg dat bepaalde daders hun actieterrein verplaatsen naar andere (niet-bewaakte) zones. De statistieken lijken te wijzen op een verband tussen cameratoezicht en een

  ...
 • Geluidsoverlast: hoe reageren we hier het best op?

  In onze vorige drie artikels hadden we het al over de negatieve impact van geluidsoverlast en hoe de verschillende overheden dit probleem proberen aan te pakken of te voorkomen. Maar stel dat u zelf wordt geconfronteerd met een ernstige vorm van geluidshinder in uw omgeving of dat u een inbreuk vaststelt op de regelgeving hieromtrent… Hoe reageert u dan het

  ...
 • Geluidsoverlast: bestaat er een algemeen wettelijk kader?

  Om de gezondheid van de burgers en de openbare rust te waarborgen, heeft de wetgever specifieke regels voorzien voor de beperking van geluidshinder door nachtlawaai, elektronisch versterkte muziek en bedrijfsactiviteiten, zoals we al in ons vorige artikel zagen. Dat waren allemaal regels voor specifieke situaties. Maar bestaan er ook meer algemene regels voor

  ...
 • De perceptie van geluid en de effecten van geluidsoverlast

  Geluid is alomtegenwoordig in onze leefomgeving: een vliegtuig dat overvliegt of een trein die passeert, de buurman die de haag scheert, een bouwwerf in de buurt, kinderen die buiten spelen of de buren die een feestje hebben tot in de vroege uurtjes… Het zijn meestal vertrouwde geluiden die zelfs geruststellend zijn, maar evengoed behoorlijk op onze zenuwen

  ...
 • Leiden politieacties tot een verplaatsing van de criminaliteit?

  De meeste criminologen erkennen dat hoogtechnologische onderzoekstechnieken en intensieve bewaking door de politiediensten in de strijd tegen de misdaad onvermijdelijk leiden tot een verplaatsing van de criminaliteit. Maar is dit wel zo?

 • Tussenkomst gemeenten en politie bij privé-evenement

  We hebben eerder de omstandigheden geanalyseerd die bepalen of het al dan niet gaat om een privé-evenement. Het is dus nuttig om ons vragen te stellen over de bevoegdheden van de lokale autoriteiten tijdens dat privé-evenement, bijvoorbeeld een verjaardag met vrienden en familie.

 • Onze rivieren beschermen tegen vervuiling: een absolute must!

  Volgens een studie die in 2009 in het internationale tijdschrift Environmental pollution werd gepubliceerd, zijn de meeste Europese rivieren vervuild met een groot aantal organische verontreinigende stoffen (1). Een team van wetenschappers van het Europees Onderzoekscentrum voor Milieu in Ispra (Italië) onder leiding van Robert Loos, heeft meer dan 100

  ...
 • Prostitutie in de grote steden

  Naar aanleiding van actuele projecten, vaak opgestart door lokale politici, zoals het “Eros Center” in Luik (gedeeltelijk geïnspireerd door de Antwerpse ervaring met “Villa Tinto”) komt de problematiek van de beveiliging van de werkplekken van prostituees weer in de kijker. In dit artikel tracht men te onderzoeken hoe en waarom prostitutie in grote steden een

  ...
 • De beveiligde woonwijken of “gated communities”

  Gated communities zijn beveiligde en volledig omheinde woonwijken en verschenen voor het eerst in de VS in de jaren 30 van de vorige eeuw. De toegang wordt gecontroleerd om te voorkomen dat niet-bewoners er ongemerkt binnendringen en er wordt gebruikgemaakt van de klassieke veiligheidsvoorzieningen (muren, hekken, bewakers, camera’s). Soms zijn het

  ...
 • Hooliganisme: een spel met regels?

  In de voetbalwereld en die van de supporters nemen hooligans een bijzondere plaats in. Gaat het echter om een homogene groep waarbij de vrij agressieve supporters altijd gewelddadig zijn en soms tot het uiterste gaan om fysiek stoom af te laten? Is hun voetbalclub slechts een voorwendsel om hun potentiële agressiviteit te luchten of is het fenomeen genuanceerder

  ...
 • Gewelddadige supporters: de oorlog van de Sides en de voetbalwet

  In welke mate kanaliseerde de “voetbalwet” van december 1998 het geweld tussen extreme supporters voor, tijdens en na de wedstrijden? Waardoor kreeg het hooliganisme in Groot-Brittannië geleidelijk aan aanhangers in België en waren de autoriteiten verplicht om te reageren? In dit artikel introduceren we het onderwerp en schetsen we de context.