Ce site utilise des cookies qui permettent d'optimiser les contenus de Secunews asbl en fonction des statistiques d'audience. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à ces fins. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité

A A A

Overlast

Openbare overlast in de brede zin van het woord: onbeschaafd gedrag, schade aan eigendommen, graffiti, nachtlawaai, enz.

 • Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen bij de opstart van een bedrijf?

  De opstart van een bedrijf, zoals een crèche, een wassalon, een carwash of een bakkerij gaat gepaard met veel administratieve verplichtingen. Zo moet je nagaan of een omgevingsvergunning vereist is, de vroegere milieuvergunning. Afhankelijk van de indelingsklasse, dien je een vergunningsprocedure te doorlopen of geldt er een eenvoudige meldingsplicht.

 • Rookverbod: waar en voor wie?

  Er geldt een algemeen rookverbod in gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Wat zijn nu de risico’s en verplichtingen voor uitbaters en klanten? Sinds 1 juli 2011 is er een rookverbod voor alle horecazaken (cafés, restaurants, casino’s, discotheken, enzovoort). Ook privéfeestjes die er worden gehouden, ook buiten de openingsuren, vallen

  ...
 • Gevaarlijke honden: welke maatregelen kan de burgemeester nemen?

  Kan je de politie erbij halen als een hond erg agressief gedrag vertoont, op straat of in de buurt? Welke maatregelen kan de burgemeester nemen als daarbij personen in gevaar kunnen zijn? Hoe kan de gemeente in deze context ingrijpen om de risico’s te beperken van honden die als gevaarlijk bekend staan?

 • Een levendige en gezellige wijk bevordert het vertrouwen en spontane sociale controle

  Om de sociale controle in een stadswijk te verbeteren en het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden, is het essentieel om er leven in te brengen door constant passage en evenementen aan te moedigen. Een goed georganiseerde ruimte en het gevoel van de bewoners erbij te horen maken een wereld van verschil. 

 • Geluidsoverlast: wanneer de politie bellen?

  Je wordt geconfronteerd met geluidsoverlast… wat kan je dan doen? In eerste instantie raden we aan om te proberen de zaak in der minne te regelen met de veroorzaker van de overlast. Maar wat als dat niet lukt en al je pogingen om op een vriendschappelijke manier tot een akkoord te komen, op niets uitlopen? Op welke officiële instanties kan je dan een beroep

  ...
 • Tips voor het preventief omgaan met hangjongeren

   

  Groepjes rondhangende jongeren aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan verloopt soms moeilijk. Groepsdynamiek en puberhormonen zorgen er immers voor dat deze doelgroep snel aangebrand reageert wanneer je ze aanspreekt.

 • De milieuvergunning in het Brussels Gewest: die verplichting sla je niet zomaar in de wind!

  Voor het opstarten van een hele reeks bedrijven zoals een restaurant of een carwash, heb je een milieuvergunning nodig of moet je eerst een aangifte doen. Of dat al dan niet het geval is, hangt af van de capaciteit en andere kenmerken. Je licht je dus beter in vooraleer je iets opstart!

 • Het Marginproject vergelijkt de angst voor criminaliteit in 5 Europese landen

  Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.

 • Waarom is het onveiligheidsgevoel belangrijk voor het buurtbeleid?

  Effectieve onveiligheid, onveiligheidsgevoel, sterkere negatieve percepties bij bepaalde categorieën van personen en bij wie al slachtoffer van een misdrijf is geweest… Hoe kan je de angst van de burgers voor criminaliteit in hun dagelijkse omgang met anderen en het beheer van hun wijk begrijpen en er rekening mee houden?

  ...
 • Hoe kunnen verkeersveiligheid en openbare veiligheid elkaar versterken?

  Sinds bijna twee decennia wordt de openbare ruimte in onze steden en gemeenten aangepast met het doel het gemotoriseerd verkeer te weren, voorrang te geven aan de “zwakke” of actieve weggebruikers en rekening te houden met activiteiten van het sociale leven zoals spelen, ontspannen, ontmoeten …

 • Welke politiemaatregelen kan een burgemeester treffen?

  Wat kan de gemeentelijke overheid doen als de openbare orde op een bepaald vlak is verstoord, bijvoorbeeld door herhaald nachtlawaai, een muur die op instorten staat of een onbewoonbare woning? Welke administratieve bevoegdheden heeft de burgemeester in dat geval?

 • DRUGROOM: risicobeperkende gebruikersruimtes in België?

  Is het haalbaar om risicobeperkende gebruikersruimtes voor harddruggebruikers te openen in België? Wat houdt dat juist in, wat zijn de doelstellingen en wat zijn de praktische aanbevelingen om deze ruimtes efficiënt te laten werken? Dit artikel vat de haalbaarheidsstudie Drugroom, gepubliceerd begin 2018, samen.

 • De dynamiek van een buurtinformatienetwerk

  Sinds een jaar of twintig krijgen buurtinformatienetwerken (BIN’s) steeds meer voet aan de grond in diverse gemeenten. Ze worden opgericht door burgers of handelaars die streven naar meer solidariteit en veiligheid in hun buurt en die doeltreffender willen samenwerken met de lokale politie. In dit artikel nemen we de praktische werking van zo’n netwerk

  ...
 • Het verantwoord delen van de openbare ruimte: uitdagingen en lokale antwoorden, 7 juni 2018 in Namen

  Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden organiseert op donderdag 7 juni in Namen een nationale bijeenkomst over de lokale praktijken die het delen van de openbare ruimte verbeteren. De dag is bedoeld voor politieagenten, straathoekwerkers, onderzoekers, gemeenschapswachten, bemiddelaars, preventiediensten,

  ...
 • De sluiting van instellingen door de gemeentelijke overheid wegens drugshandel

  Bepaalde instellingen veroorzaken niet alleen zware overlast in hun directe omgeving, maar brengen ook de veiligheid van buurtbewoners in het gedrang. Drugshandel is hiervan het perfecte voorbeeld. Wat kunnen de lokale overheden hiertegen doen, wetende dat het over een particuliere instelling gaat?

 • Nachtlawaai, te luide muziek of geluidshinder door bedrijven: wat zijn de regels?

  Lawaai kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan niet alleen leiden tot vermindering of beschadiging van het gehoor, maar ook tot stress, slaapstoornissen of agressief gedrag. Ook al hangen die gevolgen af van een combinatie van factoren – waaronder de omgeving en de omstandigheden waarin iemand zich bevindt – toch is een regelgevend kader om

  ...
 • Ongewenste intimiteiten op straat

  “Psst, juffrouw!" of "Hé, geef eens antwoord, hoer!” U heeft het vast wel gehoord of gezien in de media: dergelijke ongewenste intimiteiten op straat en in het openbaar vervoer zijn strafbaar. Na de documentaire (Femme de la rue) van de studente Sofie Peeters in 2012, zelf slachtoffer van dergelijke feiten, is de wet verstrengd. Maar is de regelgeving

  ...
 • Een feest of een evenement: privé of openbaar?

  De meeste gemeenten zijn al in aanraking gekomen met de organisatie van gemiddelde tot heel belangrijke avonden of openbare evenementen op hun grondgebied. Hieromtrent rijst een aantal vragen in verband met de eventuele toestemmingen die de organisatoren moeten verkrijgen, de mogelijkheid van de gemeente om de hinder te beperken en zelfs de organisatie van een

  ...
 • Buurtinformatienetwerken: de rol van de actoren is duidelijk omschreven

  Deelname aan een buurtinformatienetwerk (BIN) staat open voor alle bewoners van de betreffende buurt. De filosofie van een BIN is dat iedereen een rol heeft bij het versterken van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk en actief kan bijdragen tot een veilige samenleving waar het goed toeven is. Iedereen moet dus de kans krijgen om feiten in verband

  ...
 • Uitbreiding van het aantal buurtinformatienetwerken?

  Buurtinformatienetwerken (of kortweg BIN’s) worden sterk aangemoedigd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. De meeste BIN’s zijn ontstaan in Vlaanderen, maar er komen er ook steeds meer in Wallonië. In totaal zijn er momenteel 995 in heel België.

  Maar wat is dat nu precies, zo’n buurtinformatienetwerk?

  ...